Klubbdrift

Klubbdrift

Klubbdriften styres av ulike reglement og retningslinjer. Overordnet er bestemmelsene i Bilsportboka, her finner du kapittelet om karting: https://bilsportboka.no/kapittel/karting/

Foto: Bjørn Ole Nyborg
Foto: Bjørn Ole Nyborg